Naslovna

Restorani

Vinari|Uljari

Hrana

Turizam

Lifestyle

Kategorije

crogourmet365 logoDržavna matura iz matematike jedan je od završnih ispita čijim polaganjem maturanti potvrđuju da imaju zadovoljavajuće znanje iz matematike stečeno srednjoškolskim obrazovanjem. Matematika je jedan od tri glavna predmeta koja se polažu na maturi te stoga učenik može odabrati hoće li ju polagati na višoj ili nižoj razini.

Za učenike završnih razreda srednje škole matursko razdoblje predstavlja jedno od najstresnijih perioda jer im o tome ovisi daljnji tijek obrazovanja. Naime, pozitivan rezultat na maturi preduvjet je upisa na fakultet. U takvom stresnom ritmu i sam sam pristupio polaganju državne mature, a cilj je bio imati što veći postotak rješenosti na višoj razini, pogotovo ako želiš upisati fakultete kao što su FER ili FSB.

Obzirom da je matura tip završnog ispita jasno je da se učenik za nju trebao pripremati kroz cijelu srednju školu. Svjesni smo toga da nitko od nas nije prošao matematiku na “lijepe oči” već je trebao izvježbati odnosno riješiti više ili manje zadataka. Za proći razred u srednjoj školi bilo je nužno imati pozitivnu ocjenu iz svakog poglavlja. Instrukcije iz matematike također mogu pomoći jer kad si u mogućnosti da nekom objašnjavaš gradivo i sam ga bolje razumiješ. Kada to sumiramo, jasno je da bismo na temelju tih pozitivnih ocjena trebali imati zadovoljavajuće znanje, točnije, o svemu bismo trebali znati ponešto. Ipak, svjesni smo i toga da matematika nije jedini predmet u školi pa se postavlja logično pitanje – kako bih se ja svega toga trebao sjećati? Po mome iskustvu ukoliko je učenik uistinu razumio neko gradivo u prošlosti neće mu trebati previše vremena da se podsjeti. Upravo zbog toga za dobar uspjeh na maturi nužno je odraditi kvalitetne pripreme, a to vam može pružiti eMatematika. U našem timu instruktora imamo izvrsne predavače koji su vlastite mature riješili s izrazito visokim postotkom, a nekolicina njih je imala i 100%-tan rezultat na višoj razini. Također, neki od njih godinama surađuju i s ustanovama kao što je Algebra koji se također bave pripremama za maturu iz svih predmeta.

Učenike često zna zavarati činjenica da je u nekoliko prethodnih godina bilo dovoljno riješiti 25% testa za prolazak pa se iz tog razloga slabije pripreme za maturu. Takav pristup ima jedan veliki problem. Matura nije ispit koji možete pisati puno puta. Imate jednu priliku na ljeto i jednu na jesen, ali tada vaš željeni fakultet već može biti popunjenog kapaciteta. Dakle, svu snagu treba uložiti kako biste ispit prošli već na ljetnom roku. Vjerojatno vam se u školi nekoliko puta dogodilo da naučite neku lekciju za dovoljnu ocjenu, ali ipak dobijete nedovoljan. Zašto? Zato što ste se zbunili i pogriješili u nekim sitnicama koje i nisu bile sitnice odnosno podcijenili ste gradivo i tako se doveli u stresnu situaciju. Upravo zbog toga nužno je dobro se pripremiti jer dobra priprema će anulirati očekivanu tremu i stres na ispitu.

U nastavku prilažem nekoliko najčešćih pitanja o državnoj maturi iz matematike:

– Koja je razlika između više i niže razine?

Odgovor: Ovisno o fakultetu koji želite upisati birate polaganje mature iz matematike na višoj ili nižoj razini. U pravilu, niža razina mature provjerava temeljno znanje matematike i više se oslanja na gradivo prva dva razreda srednje škole. Na njoj je moguće ostvariti ukupno 40 bodova i piše se 150 minuta. Viša razina provjerava svo stečeno znanje te nosi 60 bodova i piše se 180 minuta.

– Koje gradivo ulazi u ispit?

Odgovor: A razina – brojevi i algebra (20%), funkcije (30%), jednadžbe i nejednadžbe (20%), geometrija (30%)

B razina – brojevi i algebra (42,5%), funkcije (15%), jednadžbe i nejednadžbe (20%), geometrija (22,5%)

– Kada treba početi s pripremama za maturu iz matematike?

Odgovor: Vrijeme potrebno za pripremu ovisi o odabiru razine. Procjena je da za pripremu više razine treba i do 4 puta više vremena nego za pripremu niže razine. Preporuka je naravno krenuti s pripremama što ranije jer to ostavlja više prostora za shvaćanje koji dijelovi gradiva vam slabije idu te imate više vremena za odrađivanje priprema s nekim od naših instruktora. Za većinu učenika početak drugog polugodišta predstavlja i početak pojačanih priprema za državnu maturu.

– Kako se računaju pragovi prolaznosti?

Odgovor: Određuju se Angoffovom metodom što znači da brojni stručnjaci procjenjuju koliko će kandidata dati točan odgovor na pojedino pitanje. Generalno, prag prolaznosti je 25%.

eMatematika će vršiti pripremu učenika za državnu maturu iz matematike, a moguće je odabrati neku od sljedećih opcija:

1) Grupa od 10 učenika – pripreme počinju 27.02.2023. i održavaju se pretežno vikendima

2) Grupa od 3 učenika – pripreme počinju po dogovoru s mentorom

3) Individualne pripreme – počinju odmah po narudžbi.

Riješi maturu, upiši željeni fakultet – pripremaj se na platformi eMatematika!

Show Buttons
Hide Buttons