Pravilnik za natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Hrvatska 365 Gourmet

Članak 1.
ORGANIZATOR

Natječaj "Osvoji gurmansku večeru za dvoje" raspisuje Hrvatska turistička zajednica, vlasnik portala Hrvatska 365 Gourmet (www.crogourmet365.hr)

Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj je organiziran u cilju promidžbe portala Hrvatska 365 Gourmet, u daljnjem tekstu www.crogourmet365.hr.
Trajanje nagradnog natječaja održava se od 18. do 31. listopada 2016. u jednom kolu.

Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na www.crogourmet365.hr.

Članak 3.
FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Ukupni fond nagrade u nagradnom natječaju iznosi minimalno 2.500,00 kn kn uključujući PDV, a čine ga:
Nagrade:
• 5 x nagrada koje uključuju obrok za dvije osobe (5 nagrađenih dobitnika) za "Najbolji komentar" o restoranima uključenim na portal www.crogourmet365.hr, koje uključuju obrok za dvije osobe u restoranu iz regije prebivališta nagrađene osobe, vrijednosti 5 x 250 kn odnosno ukupno 1.250,00 kn,uključujući PDV
• 5 x nagrada koje uključuju obrok za dvije osobe (pet nagrađenih dobitnika) za najzanimljiviju nominaciju restorana koji će do konca 2016. godine biti uvršten na portal www.crogourmet365.hr a sukladno kriterijima za uvrštavanje restorana koji (kvaliteta namirnica, vještina pripreme hrane i kompatibilnost namirnica, stupanj kreativnosti, originalnost kuhinje, cijena tj. omjer cijene i kvalitete, postojanost kvalitete hrane i sezonalnost jelovnika, vrijednosti 5 x 250 kn odnosno ukupno 1.250,00 kn, uključujući PDV
Jedna nagrada podrazumijeva konzumaciju ručka ili večere s dva slijeda (predjelo, glavno jelo ili glavno jelo i desert te jedno piće) za dvije osobe i minimalne je vrijednosti 250 kn s uključenim PDV-om.

Članak 4.
PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osimzaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju od 18. do 31. listopada 2016. uključe u na nagradni natječaj na stranicama www.crogourmet365.hr.

Za sudjelovanje u natječaju potrebno se registrirati se kao korisnik portala www.crogourmet365.hr (izbornik: Login, Registracija te unos podataka u predviđena polja) te:

a) unijeti komentar za neki od uključenih restorana, unosom teksta u predviđenu rubriku koja se nalazi na dnu stranice svakog restorana. Na stranice restorana ulazi se putem izbornika "Ponuda" te podizbornika "Restorani".

ili

b) unijeti prijedlog novog restorana u predviđena polja koja se nalaze na dnu naslovne stranice portala www.crogourmet365.hr, uz komentar zašto taj restoran zaslužuje biti besplatno uvršten na stranice portala www.crogourmet365.hr.
Jedna osoba može sudjelovati u natječaju na oba načina opisana (opisana Ad a) i Ad b) ovog članka te može osvojiti dvije nagrade u slučaju da njeni komentari budu odabrani kao najbolji.
Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5.
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Prijave: Prijave se primaju u periodu od 18. do 31. listopada 2016. nakon čega slijedi odabir najboljih prijava prema izboru Organizatora. Pobjednika bira stručni žiri sastavljen od članova uredništva Hrvatska 365 Gourmet.
Imena dobitnika i njihove najkreativnije prijave i komentari bit će objavljeni na portalu 24sata.hr, 03. studenog 2016.

Članak 6.
PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv u roku od 24 sata, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 7.
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaco i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti kao umješač takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te istiom naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...).
Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organozatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8.
POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9.
MANJI BROJ SUDIONIKA
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 10.
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi dostavljeni materijali (komentari), njihova imena i prezimena te ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11.
OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljena na web adresi 24sata.hr od 03. do 04. studenog 2016.

Članak 12.
POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13.
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U Zagrebu, 18. listopada 2016.

za organizatora natječaja Hrvatsku turističku zajednicu:
Ratomir Ivičić
direktor